Warunki korzystania z usług

Witamy na kanalsportowy.pl!

Mamy nadzieję, że nasz serwis przypadnie Ci do gustu.

Niniejsze Warunki korzystania z usług („Warunki”) regulują Twój dostęp i korzystanie ze strony internetowej goal.pl („Strona”), która jest dostarczana przez Kanał Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, Polska, numer firmy (Krajowy Rejestr Sądowy; KRS): 0000826875 („Kanal Sportowy”, „My”, „Nas” lub „Nasza”) oraz Better Collective A/S, Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K, Denmark (DK), numer firmy CVR. 27652913. Chcemy, aby korzystanie ze Strony było dla Ciebie jak najprzyjemniejsze, jednak musimy mieć ustalone pewne zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, nie powinieneś korzystać z Naszej Strony. Uważamy Twoje uczestnictwo w tej Stronie za akceptację naszych Warunków.

1. Kto może korzystać ze Strony

1.1. Strona jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych, które osiągnęły pełnoletniość umożliwiającą udział w grach hazardowych. W zależności od kraju, z którego korzystasz ze Strony, minimalny wymagany wiek może się różnić.

Jako warunek korzystania z tej Strony gwarantujesz, że:

Jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych, aby zawrzeć to porozumienie i korzystać z tej Strony zgodnie z wszystkimi warunkami tutaj zawartymi.

1.2. W niektórych obszarach Strony możesz znaleźć informacje o różnych ofertach bukmacherskich od wybranych bukmacherów internetowych, jednak pamiętaj, że nie będziesz mógł z nich korzystać, chyba że osiągnąłeś pełnoletniość umożliwiającą udział w grach hazardowych. W zależności od kraju, z którego korzystasz ze Strony, minimalny wymagany wiek może się różnić.

2. Treści na naszej Stronie

2.1. Wszystkie treści, które prezentujemy na Stronie, zostały przygotowane z najwyższą starannością. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie treści na Stronie. Jednakże, ponieważ w dużej mierze odnosimy się do treści znajdujących się na innych stronach (takich jak oferty bukmacherskie u internetowych bukmacherów), nie możemy zagwarantować ich dokładności, kompletności i aktualności. Gdy opuścisz naszą Stronę, właściciele strony, którą odwiedzasz, są odpowiedzialni za ich treści (np. internetowi bukmacherzy).

3. Korzystanie z naszej Strony

3.1. Udzielamy Ci ograniczonej licencji umożliwiającej korzystanie z i dostęp do Strony wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

3.2. Twoja licencja nie jest wyłączna, może być cofnięta przez Nas i nie możesz jej przenieść na inne osoby. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Ci przez te Warunki, są zastrzeżone przez Nas.

3.3. Nie wolno Ci:

Korzystać komercyjnie ze Strony w jakikolwiek sposób;

Modyfikować w jakikolwiek sposób części Strony lub Treści;

Tworzyć i budować podobną lub konkurencyjną stronę, produkt lub usługę.

3.4. Możemy zdecydować o zawieszeniu lub zamknięciu Strony w dowolnym momencie, z lub bez powiadomienia.

3.5. Możesz korzystać ze wszystkich treści na goal.pl bezpłatnie. Podobnie, możesz publikować lub udostępniać nasze treści na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, ale tylko z właściwym przypisaniem do autora. Powinieneś przypisać autora w następujący sposób: nazwisko autora, nazwa artykułu, link do oryginalnego źródła na naszej Stronie. Gdy nazwisko autora nie jest ujawnione, będziesz potrzebował pisemnej informacji, że źródłem opublikowanych danych jest goal.pl i link do naszej Strony.

4. Zgłaszanie nielegalnych treści

4.1. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub zastrzeżenia co do materiałów lub treści na tej Stronie, lub jeśli uważasz, że materiał lub treść opublikowane na tej Stronie naruszają Prawo Własności Intelektualnej lub inne prawa, które posiadasz, skontaktuj się z Nami natychmiast na [[email protected]]

4.2. Po otrzymaniu Twojej skargi podejmiemy działania w celu zbadania uzasadnionych skarg i zastosowanie wszystkich dostępnych środków w celu zapobiegania i naprawienia naruszenia Twoich praw.

4.3. Również, prosimy o zauważenie, że jeśli świadomie wprowadzisz w błąd, że jakakolwiek aktywność lub materiał na Stronie jest naruszający, możesz ponieść odpowiedzialność wobec goal.pl za pewne koszty i szkody.

5. Własność intelektualna

5.1. Strona i jej oryginalne treści, funkcje i możliwości są własnością Better Collective A/S i są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa majątkowe.

5.2. Nic na Stronie nie powinno być interpretowane jako udzielenie, przez implikację, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek Znaku Towarowego wyświetlanego na Stronie bez pisemnej zgody jego odpowiedniego właściciela.

5.3. Przypominamy Ci, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie praw własności intelektualnej i ich nienaruszanie w żaden sposób.

5.4. Nie wolno Ci kopiować, przesyłać ani dostosowywać informacji na tej Stronie w żaden sposób, z wyjątkiem przypadków zgodnych z punktem 3.5.

6. Twoje treści, Twoje dane osobowe i Twoje konto

6.1. Twoje treści:

6.1.1. Od czasu do czasu, w niektórych obszarach Strony, będziesz mógł dodawać komentarze oraz inne materiały i informacje (zwanymi dalej „Twoje Treści”). Korzystając z tych funkcji, zgadzasz się, że:

nie będziesz zamieszczał żadnych treści, które są bezprawne, szkodliwe, oszukańcze, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, naruszające prywatność innej osoby, groźne, nękające, obraźliwe, nienawistne, rasistowskie, naruszające prawa autorskie, pornograficzne, przemocowe lub w inny sposób nieodpowiednie lub nieodpowiednie, jak ustali My;

nie będziesz publikował żadnych treści zawierających dane osobowe o jakiejkolwiek osobie, które naruszają prywatność lub prawa do wizerunku jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub cokolwiek, co masz obowiązek zachować w tajemnicy lub poufności;

nie będziesz przesyłał, publikował, kopiować ani rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, oprogramowania czy innego materiału chronionego prawem autorskim lub jakimkolwiek innym prawem własności intelektualnej (a także prawami do wizerunku i prywatności) bez uzyskania najpierw zgody właściciela takich praw;

nie będziesz podszywał się pod żadną osobę lub organizację, w tym bez ograniczeń, naszych pracowników, ani fałszywie przedstawiał związku z inną osobą lub organizacją; oraz

nie będziesz publikował żadnych treści zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub jakiekolwiek inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie Strony lub jakąkolwiek funkcję Strony.

6.1.2. Wyświetlając, publikując lub w inny sposób zamieszczając Twoje Treści na Stronie, przyznajesz Nam wieczystą, nieodwołalną, niewyłączną, światową, w pełni opłaconą, licencję bez opłat licencyjnych, sublicencjonowaną (poprzez wielostopniową) i przenośną prawo i licencję do korzystania, kopiowania, modyfikacji, adaptacji, tworzenia prac pochodnych, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, publikowania, dystrybucji i inaczej wykorzystywania Twoich Treści (oraz jakiegokolwiek imienia, nazwy użytkownika, logo, głosu lub wizerunku dostarczanych wraz z Twoimi Treściami) w dowolnym celu we wszystkich mediach obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości, bez konieczności płacenia Tobie lub jakiejkolwiek stronie trzeciej lub potrzeby uzyskiwania jakiejkolwiek zgody od Ciebie lub stron trzeciej oraz umożliwienia jakiejkolwiek stronie trzeciej zrobienia tego samego („Licencja”). Licencja obejmuje prawo do przechowywania, indeksowania, buforowania, dystrybucji i tagowania Twoich Treści, oraz prawo do sublicencjonowania Twoich Treści stronie trzeciej, w tym innym użytkownikom, na potrzeby wykorzystania w innych mediach lub platformach obecnie znanych lub opracowanych w przyszłości. Licencja obejmuje również prawo dla Nas do udostępniania Twoich Treści na potrzeby syndykacji, nadawania, dystrybucji lub publikowania przez inne firmy, organizacje lub osoby fizyczne, które współpracują z goal.pl. Zgadzasz się również, że możemy usunąć metadane powiązane z Twoimi Treściami, i nieodwołalnie rezygnujesz ze wszelkich roszczeń i twierdzeń o prawach moralnych lub przypisaniu Twoich Treści. Posiadasz nadal wszystkie prawa właścicielskie do Twoich Treści i nadal masz prawo do korzystania z Twoich Treści w dowolny sposób, zgodnie z tymi Warunkami i Licencją opisaną powyżej.

6.1.3. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem Twoich Treści i masz prawo udzielić Licencji, o której mowa powyżej oraz że wyświetlanie, publikowanie lub umieszczanie na Stronie Twoich Treści, oraz ich wykorzystanie przez nas nie narusza i nie naruszy praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw do znaku towarowego, praw patentowych, praw umownych ani żadnych innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Ponieważ Ty jesteś odpowiedzialny za Twoje Treści, możesz narazić się na odpowiedzialność, jeśli opublikujesz lub udostępnisz Treści bez wszystkich niezbędnych praw. Zgadzasz się zabezpieczyć i obronić Nas oraz naszą spółkę macierzystą, jej filie i inne spółki stowarzyszone, wykonawców witryn internetowych i partnerów (oraz każdego z naszych i ich pracowników, dyrektorów, pracowników, wykonawców i agentów) przed jakimikolwiek roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami, strata, kosztami i wydatkami, w tym rozsądnymi honorariami prawników, wynikającymi z łamania przez Ciebie tych Warunków lub jakiegokolwiek naruszeń przez Twoich zależnych lub wynikających z korzystania z Twoich Treści.

6.1.4. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie masz praw do posiadania konta, które posiadasz u Nas, ani do innego dostępu do Strony lub funkcji tam zawartych, oraz że przyznałeś Nam szeroką, wieczystą, nieodwołalną licencję na Twoje Treści.

6.1.5. Możemy anulować Twoje konto i usunąć wszystkie Twoje Treści w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś te Warunki, prawo lub z innych powodów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje usunięte ze Strony i zastrzegamy sobie prawo do stałego ograniczenia dostępu do Strony lub konta użytkownika.

6.1.6. Gdy dodasz swoje Treści na Stronie, pozostaną one na Stronie jako część jej treści, nawet jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje konto.

6.1.7. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje Treści. Nie popieramy, nie weryfikujemy, nie oceniamy ani nie gwarantujemy żadnych informacji podanych przez użytkowników i nic nie będzie uważane za poparcie, weryfikację ani gwarancję Twoich Treści.

6.1.8. Wszelkie pomysły, sugestie, a także opinie o goal.pl lub Stronie, które dostarczasz Nam, są dobrowolne, i zgadzasz się, że możemy korzystać z takich pomysłów, sugestii i opinii bez rekompensaty ani zobowiązania wobec Ciebie.

6.1.9. Mimo, że nie mamy obowiązku filtracji, edycji ani monitorowania Twoich Treści, możemy wedle naszego uznania usunąć lub usunąć Twoje Treści w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. W niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku mowy nienawiści, możemy w razie potrzeby ujawnić Twoje Treści policji.

6.2. Twoje dane osobowe:

6.2.1. Twoja prywatność jest dla Nas ważna. Mając to na uwadze, opracowaliśmy Politykę Prywatności, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i wykorzystujemy dane osobowe. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania i stosowania tych zasad w celu zapewnienia, że poufność Twoich danych osobowych jest chroniona i zapewniona. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Musisz zaakceptować naszą Politykę Prywatności przed korzystaniem ze Strony.

6.3. Twoje konto:

6.3.1. Niektóre obszary Witryny mogą wymagać rejestracji lub w inny sposób mogą wymagać podania informacji w celu korzystania z niektórych funkcji. Rejestracja nie jest możliwa, jeśli nie zgadzasz się z naszym Regulaminem. Jeśli zdecydujesz się nie podawać takich informacji, nie będziesz mógł zamieszczać komentarzy w Witrynie.

6.3.2. Po zarejestrowaniu się jako użytkownik będziesz mieć dostęp do własnego konta i danych w dowolnym momencie. Informacje te można znaleźć na profilu użytkownika. Tworząc konto, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat.

6.3.3. Jeśli Witryna wymaga od Ciebie utworzenia konta lub innego przesłania informacji, zgadzasz się, że będziesz podawać dokładne i kompletne informacje dotyczące swojego konta użytkownika, że nie będziesz podszywać się pod osobę trzecią w komunikacji z nami, że będziesz podawać jedynie informacje o siebie i że w inny sposób będziesz przestrzegać niniejszych Warunków. Twoim obowiązkiem jest utrzymanie aktualności, kompletności i dokładności danych rejestracyjnych, a za wszelkie straty spowodowane niezastosowaniem się do tego odpowiadasz Ty. Nie możesz upoważniać żadnej innej osoby ani podmiotu do korzystania z Twojego konta lub dostępu do zastrzeżonych lub chronionych treści lub funkcji dostępnych w Witrynie.

6.3.4. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania podejmowane na Twoim koncie, w tym za wszelkie działania podejmowane przy użyciu Twojego urządzenia, niezależnie od tego, czy są one autoryzowane czy nieautoryzowane. Musisz chronić swoje konto użytkownika, nazwę użytkownika i hasło, a także musisz natychmiast powiadomić nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta. Ponadto zgadzasz się nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie publikować ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniać identyfikatora użytkownika, hasła ani innych informacji umożliwiających dostęp do Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą zostać poniesione w wyniku użycia przez inną osobę Twojego konta z hasłem, za Twoją wiedzą lub bez niej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z utraty lub kradzieży informacji o użytkowniku przesyłanych lub przechowywanych na komputerze lub urządzeniu, ani z nieautoryzowanych lub oszukańczych transakcji związanych z Witryną.

6.3.5. Rozumiesz, że nie masz praw własności do swojego konta ani innego dostępu do Witryny ani żadnych funkcji Witryny. Możemy zakończyć Twój dostęp do Witryny, anulować Twoje konto i/lub usunąć wszystkie informacje powiązane z Twoim kontem, w tym Twoje Treści i wszelkie inne materiały, które mogłeś nam przesłać, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, z dowolnego powodu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje usunięte z Serwisu oraz zastrzegamy sobie prawo do trwałego ograniczenia dostępu do Serwisu lub konta użytkownika.

7. Polityka e-mailowa

7.1. Wyślemy Ci e-maile, jeśli wyraźnie tego zażądasz w przypadku zapomnienia hasła.

7.2. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, możesz otrzymywać nasz biuletyn e-mailowy. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas więcej wiadomości e-mail, zawsze masz możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas dalszych wiadomości. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie dostępna na Stronie oraz w otrzymywanych przez Ciebie wiadomościach e-mail.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TEN ROZDZIAŁ. NINIEJSZA SEKCJA OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ goal.PL WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA PROBLEMY, KTÓRE MOGĄ POWSTĄPIĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. JEŚLI NIE ROZUMIESZ WARUNKÓW ZAWARTYCH W TEJ SEKCJI LUB W INNYM MIEJSCU NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PROSZĘ SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM W CELU WYJAŚNIEŃ PRZED DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

8.2. Udostępniamy naszym użytkownikom najświeższe wiadomości, zapowiedzi meczów, podsumowania meczów, typy bukmacherskie, recenzje bukmacherów, artykuły eksperckie i cotygodniowe kolumny, dane statystyczne, porównania kursów oraz możliwość debaty i pozostawienia komentarzy na temat bieżących wydarzeń sportowych. NIE JESTEŚMY DOSTAWCĄ USŁUG HAZARDU INTERNETOWEGO, ALE UDOSTĘPNIAMY PEWNĄ TREŚĆ ZWIĄZANĄ Z DOSTAWCAMI USŁUG HAZARDU ONLINE, W NIEKTÓRYCH OBSZARACH STRONY INTERNETOWEJ. NASZE OFERTY ZAWIERAJĄ LINKI (LINKI PARTNERSKIE*) DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH, W GŁÓWNOŚCI DOSTAWCÓW USŁUG HAZARDOWYCH ONLINE. LINKI TE SĄ CIĄGLE MONITOROWANE PRZEZ NAS I MOŻEMY ICH ZMIENIĆ, JEŚLI STANĄ SIĘ NIEAKTYWNE. NIE ODPOWIADAMY JEDNAK ZA NIEDZIAŁAJĄCE LINKI LUB TREŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYCH LINKACH.

NIE MAMY WPŁYWU NA TREŚCI WYŚWIETLANE NA ZEWNĘTRZNYCH STRONACH INTERNETOWYCH. DLATEGO NIE ODPOWIADAMY ZA TREŚCI ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH.

goal.PL NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.in. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW, NIE UDZIELA SIĘ W ODNIESIENIU DO STRONY INTERNETOWEJ ANI ŻADNYCH INFORMACJI LUB OPROGRAMOWANIA W NINIEJSZEJ STRONY. goal.PL, JEJ LICENCJODAWCY ORAZ TRZECI DOSTAWCY USŁUG NIE GWARANTUJĄ, ŻE STRONA INTERNETOWA JEST DOKŁADNA, KOMPLETNA, NIEZAWODNA, AKTUALNA I WOLNA OD BŁĘDÓW.

8.3. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ANI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, ZANIECHANIA LUB POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA.

8.4. Z zastrzeżeniem POWYŻSZEGO, KORZYSTASZ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO I W ŻADNYM WYPADKU firma goal.PL (LUB JEJ KIEROWNICY, DYREKTORZY LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK UTRATA DOCHODÓW, ZYSKÓW, WARTOŚCI WARTOŚCI, DANYCH, UMÓW, WYKORZYSTANIA PIENIĘDZY LUB STRATY LUB SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z LUB W JAKIKOLWIEK POWIĄZANYCH PRZERW W DZIAŁALNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCYCH LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANY Z TWOIM DOSTĘPEM DO , WYŚWIETLANIE LUB WYKORZYSTANIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB OPÓŹNIENIE LUB NIEMOŻNOŚĆ DOSTĘPU, WYŚWIETLENIA LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ (W TYM M.in. poleganie na opiniach i opiniach pojawiających się na tej stronie; WSZELKIE WIRUSY KOMPUTEROWE, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, POWIĄZANE WITRYNY, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, WYŚWIETLANIA LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ), BEZWZGLĘDNIE OPARTE NA TEORII ZANIEDBANIA, UMOWY, DELIKTU, RYSYWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI cel. PL ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

8,5. JEŚLI firma goal.PL zostanie uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek straty lub szkody, które wynikają z korzystania przez Państwa z naszych stron lub usług lub są w jakikolwiek sposób z nimi związane, wówczas odpowiedzialność goal.PL w żadnym wypadku nie przekroczy 100 euro. NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE ZMIENIAĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI, WIĘC MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

9. Odszkodowanie


9.1. Zgadzasz się bronić i zabezpieczać goal.pl i jej podmioty stowarzyszone oraz wszystkich ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, podstawami powództwa, żądaniami, odzyskami, stratami, odszkodowaniami, grzywnami, karami lub innymi kosztami lub wydatkami dowolnego rodzaju i charakteru, w tym między innymi uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wniesionych przez osoby trzecie w wyniku:

Twoje naruszenie niniejszych Warunków;
Naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej;
Korzystanie z tej witryny.

10. Zmiany niniejszego Regulaminu

10.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Zmiany takie zostaną opublikowane na naszej Stronie internetowej i będą zawierać Datę wejścia w życie. Dalsze korzystanie z naszej Witryny będzie uznawane za zgodę na zmienione Warunki. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi Warunkami, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej Strony internetowej, zanim takie Warunki wejdą w życie.

11. Obowiązujące prawo i miejsce

11.1. W przypadku jakichkolwiek sporów zgadzasz się nas poinformować i spróbować nieformalnie rozwiązać problem. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego i adresu e-mail.

11.2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków podlegają prawu duńskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. W przypadku sporu zgadzasz się na jurysdykcję właściwego sądu w Danii.

12. Różne

12.1. Zgadzasz się, że pomiędzy Tobą a BC i wszystkimi istniejącymi lub przyszłymi podmiotami stowarzyszonymi w wyniku niniejszej Umowy lub korzystania z tej Witryny nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, agencja, partnerstwo ani stosunek pracy.

12.2. Wykonywanie przez nas niniejszych Warunków podlega obowiązującym przepisom prawa i procesom prawnym i żadne postanowienia niniejszych Warunków nie ograniczają naszego prawa do stosowania się do organów ścigania lub innych rządowych lub prawnych żądań lub wymagań związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej Witryny lub informacji dostarczanych lub gromadzonych przez nas w odniesieniu do takiego użycia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się wnieść wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z Twoim dostępem lub korzystaniem z tej Witryny w ciągu dwóch (2) lat od daty powstania lub naliczenia takiego roszczenia lub powództwa lub takie roszczenie lub podstawa powództwa zostaną nieodwołalnie zniesione.

12.3. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi zrzeczeniami i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia Warunków będą nadal obowiązywać.

12.4. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a BC w odniesieniu do tej Witryny i zastępują wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy klientem a BC w odniesieniu do tej Witryny. Drukowana wersja niniejszych Warunków oraz wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszych Warunkach lub z nimi związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w drukowany formularz.

12,5. Niniejsze Warunki są dostępne w języku Strony internetowej. Konkretne Warunki, na podstawie których podpisujesz Umowę, nie będą indywidualnie przechowywane przez BC.

12.6. Nie możesz cedować ani przenosić żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej zgody. Możemy dowolnie cedować niniejsze Warunki.

12.7. Aby uniknąć wątpliwości, niniejsze Warunki obowiązują również po dezaktywacji lub zamknięciu Twojego konta.

12.8. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

12.9. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

*Model biznesowy BC opiera się na modelu afiliacyjnym iGaming. Oznacza to, że BC generuje przychody, kierując ruch online do naszych partnerów (operatorów) iGaming za pośrednictwem naszych produktów i platform. Kiedy użytkownik końcowy odwiedza jedną z naszych platform i przechodzi przez jedną z naszych witryn, aby zarejestrować się u bukmachera, zarabiamy prowizję.