W Ringu

Janusz Pindera, Maciej Miszkiń, Przemysław Garczarczyk i Kapcer Bartosiak omawiają najważniejsze wydarzenia w boksie! Zapraszamy!