W Ringu

Janusz Pindera, Maciej Miszkiń i Kacper Bartosiak omawiają najważniejsze wydarzenia w boksie!