W Ringu

Mateusz Borek, Janusz Pindera, Maciej Miszkiń i Kacper Bartosiak omawiają najważniejsze wydarzenia w boksie! Zapraszamy!