Program Wysokich Lotów

Aleksandra Rajewska i Wojciech Piela zapraszają na Program Wysokich Lotów po ostatnim konkursie Turnieju 4 Skoczni!