KSW

Mateusz Borek, Albert Odzimkowski, Maciej Turski oraz bohaterowie KSW 72 podsumowują galę w Kielcach! Zapraszamy! za kulisy!