Hejt Park

HejtPark - Przejdźmy Na Ty - Adam Eberhardt oraz Andrzej Wilk z Ośrodka Studiów Wschodnich odpowiadają na pytania od widzów. Zaprasza Krzysztof Stanowski.