Hejt Park

Niniejszy materiał ma charakter promocyjny, a rodzaj oferty publicznej akcji KTS Weszło S.A. nie wymaga udostępniania prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Inwestorzy powinni podejmować decyzje inwestycyjne przede wszystkim w oparciu o dane zawarte w dokumencie ofertowym dostępnym na stronie emisji akcji spółki – www.emisja.weszlo.com